Live Music! Musica en Vivo! 

Hi folks here are a few upcoming events that I hope I will see you at.

Hola gent, aquí són uns quants esdeveniments futurs que espero que ens veiem.

Oct 28th @ Cafe a Tres Bandas

Hello!  Oct 28th I will be live at Cafe a Tres Bandas!  I Can’t wait!!!  

Hola!  28 d’octubre seré en directe un Cafe a Tres Bandas!  No puc esperar!!!